Program pripreme za vrtić

Prilagodba na vrtić velika je promjena u životu svakog djeteta, no ne mora nužno biti teška i stresna!

Kvalitetan odabir poticaja, aktivnosti, programa  te stručan I pristupačan individualni pristup svakom pojedinom djetetu od ključnog su značenja za radostan i smiren polazak u vrtić.

Program Pripreme za vrtić namijenjen je djeci u dobi od 2-3 godine. Program je osmišljen tako da razvojno primjerenim aktivnostima ustanovimo na kojoj je razini dijete trenutno, a zatim odgovarajućom motivacijom i podrškom unapređujemo djetetov proces učenja i razvoj na svim razvojnim područjima.

Organizacija:

  • Stručni tim: odgojitelj, prof. kineziologije, asistent predškolskog odgojai asistent kineziologije

  • Trajanje: ponedjeljak – petak od 9 do 12 sati  (mogućnost do 13 sati)

  • Grupe: djeca se dijele u 2 ili 3 grupe do 8 djece

 

Programi:

  • Razvojno – poticajni program: istraživački + kreativni + glazbeni program

  • Sportski program - sport u dvorani 4x tjedno + plivanje 1x tjedno

  • Engleska igraonica

2GODIÅ NJACI.jpg