Programi dječjeg vrtića Maleni talenti verificirani su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Program rada vrtića organiziran je na način da se formiraju manje skupine do 10 djece na jednog voditelja. Prostorije vrtića podijeljene su prema centrima za učenje kroz koje se provodi razvojno poticajni vrtićki program. Pod centrima se smatraju: glazbeno - dramski centar, likovni centar, centar početnog čitanja i pisanja, centar matematike, istraživački centar, rastresiti centar, manipulativni centar, centar građenja, projektni centar, vodeni centar te centri koji se stvaraju prema interesima djece. Centri su obogaćeni nizom kvalitetnih poticaja koje postavljaju odgojitelji, a uz pomoć kojih djeca samostalno istražuju i uče prema vlastitim interesima i potrebama. Svi programi su poticajni i imaju izuzetno bogate sadržaje i aktivnosti, u skladu s našim iskustvom i uvjerenjem da mališani predškolske dobi mogu i žele puno učiti, istraživati i s užitkom kroz igru savladavati nova znanja, vještine i izazove koje pred njih postavljamo!

Naše je uvjerenje da djeca već od najranije dobi mogu, žele i čine sve kako bi naučili što više o svijetu oko sebe. Na nama je da im ponudimo bogate poticaje i sadržaje koji će im to omogućiti i metodu rada koja će im učenje učiniti laganim i prirodnim – igru! Kroz igru, veselje i uz puno toplih poticaja i pohvala za svaki novi korak u učenju, sigurni smo da će svako dijete ostvariti svoj puni potencijal! 

Organizacija

 • Grupe cca 10 djece pod vodstvom jednog ili više voditelja

 • Program engleskog jezika provodi se svakodnevno pod vodstvom odgojitelja/english teachera 

 • Sportski program provodi se pod vodstvom jednog ili dva kineziologa, ovisno o sadržaju i vrsti programa. 

 • Program plivanja provodi se u grupama do 9 djece pod vodstvom 2 kineziologa.

 • Kontinuirani pedagoški, medicinski i psihološki nadzor djece.

 • Individualno praćenje razvoja djeteta.

 • Organizacija radionica za roditelje i djecu te radionica samo za roditelje.

 • Savjetovanje s psihologom/logopedom/pedagogom u vezi razvoja djeteta te njihov individualni rad s djecom kada za to postoji potreba.

Dodatni i izborni programi

 • Robotika

 • Mala škola na engleskom jeziku - dodatni engleski jezik za djecu koja se pripremaju za školu na engleskom jeziku

 • Program za darovitu djecu

 • Njemački jezik

 • Balet

 • Gimnastika

 • Škola skijanja

 • Škola klizanja

 • Škola rolanja (za djecu koja znaju rolati, rolanje je uključeno u osnovni sportski program)

 • Škola biciklizma

 • Ljetni vrtić prirodi (5 dana)

 • Posjeti kazalištu, muzejima, gradu, sportskim klubovima, izleti u prirodu

 • Ostale dodatne aktivnosti prema interesu i u dogovoru s roditeljima

Prezentacija i praćenje napretka

 • Inicijalna evaluacija djeteta – prvi mjesec po upisu

 • Kontinuirana redovita evaluacija (screening) djeteta tijekom programa i postavljanje individualnih razvojnih ciljeva

 • Individualni sastanci sa stručnim timom i odgojiteljima

 • Dvotjedni grupni pregled aktivnosti

 • Godišnja razvojna mapa djeteta

 • Ogledni sportski sati i završne sportske igre

 • Božićna i završna priredba

Razvojno poticajni program

Glavni nam je cilj ostvariti razvoj djeteta na svim područjima - kako na društvenom tako i na emocionalnom te sustavno poticati razvoj fizičkih, kognitivnih i govornih sposobnosti.

 

Program dječjeg vrtića organiziran na način da djeci pruža ciljane i bogate poticaje za njihov cjelovit i sveobuhvatan razvoj u skladu sa saznanjima suvremene pedagogije i razvojne psihologije.

Uvažavajući znanstvena saznanja koja nam govore da djeca najlakše i najbrže razvijaju svoje sposobnosti i talente upravo kroz poticaje u najranijoj dobi, osnovni program vrtića obuhvaća raznovrsne programe poput istraživačkog programa; programa male škole i ranog učenja čitanja; dramskog i glazbenog programa, likovnog programa te programa razvoja socio-emocionalnih vještina.

Sve programe provodimo kroz igru i raznovrsne zabavne aktivnosti koje kod djece razvijaju samopouzdanje, samostalnost i veselje prema učenju i novim saznanjima. Stručni tim u sastavu odgojitelja, pedagoga, kineziologa, socijalnog pedagoga i logopeda programe provodi u malim grupama do 10 djece, osiguravajući optimalno provođenje raznolikih programskih sadržaja i individualizirani pristup svakom djetetu.

Odgojitelji s mnogo ljubavi i truda, osluškujući želje i potrebe djeteta, stvaraju ozračje koje potiče razvoj samostalnosti, osjećaj pripadnosti, sigurnosti i samopouzdanja.

Istraživanje i učenje o svijetu oko nas

Istraživačke aktivnosti temelje se na poticajima za samostalno istraživanje. Korištenjem vode, pijeska, različitih prirodnih i umjetnih materijala, djecu se sudjelovanjem u provedbi raznih pokusa potiče na eksperimentiranje, samostalno zaključivanje, zapažanje te stjecanje iskustva svim senzornim putevima.

Svaki pokus koji radimo ili materijal koji istražujemo povezujemo sa svijetom oko nas. Razmišljamo čega sve ima u prirodi, gdje što možemo pronaći, od čega se sastoje raznovrsni predmeti, koje tvari su slične…uspoređujemo, promatramo i iznosimo tvrdnje koje zatim provjerimo. Pravi smo mali znanstvenici!

Početna matematika

Djecu od malih nogu uključujemo u zabavne i zanimljive aktivnosti koje potiču i razvijaju prve matematičke vještine. Matematika se usvaja kroz brojanje i prepoznavanje brojeva, povezivanje, sortiranje, dodavanje, oduzimanje te učenje matematičkih pojmova kroz igru i raznovrsne zabavne aktivnosti.Analiziramo različite osobine predmeta i pojava – geometrijski likovi i količinski odnosi (više, manje, jednako). Proučavamo razne skupove: što sve spada u neki skup, a što ne (klasifikacije po obliku, veličini, težini, boji), uspoređujemo dva skupa (gdje ima više, a gdje manje) te spoznajemo da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem smanjuje.

mjerenje 4
mjerenje 4
press to zoom
svemir 4
svemir 4
press to zoom
kreativne aktivnosti 4
kreativne aktivnosti 4
press to zoom
istraživanje_29
istraživanje_29
press to zoom
istraživanje_9
istraživanje_9
press to zoom
aktivnosti na otvorenom 14
aktivnosti na otvorenom 14
press to zoom
pošta 1
pošta 1
press to zoom
doktori 4
doktori 4
press to zoom
Sisak 5
Sisak 5
press to zoom

Pogledajte video o razvojno poticajnim programima

Početno čitanje i pisanje

Učenje čitanja i pisanja složeni su procesi koji predstavljaju najveća postignuća u ranom djetinjstvu. Period od rođenja do polaska u školu vrijeme je izgradnje temelja za razvoj vještine čitanja i pisanja, a upravo su čitanje i pisanje preduvjet za savladavanje svih ostalih područja znanja. Upravo zato puno pozornosti posvećujemo baš njima. Dijete koje čita s lakoćom voljeti će čitanje i učiti s lakoćom, a ljubav prema knjizi otvorit će mu beskrajan svijet znanja i zabave.

Učenje čitanja počinje već u trećoj godini čitanjem osnovnih riječi vizualnom percepcijom, nastavlja se tijekom pete i šeste godine savladavanjem slova i čitanja osnovnog fonda riječi, da bi dijete do polaska u školu samostalno čitalo svoje prve rečenice i jednostavnije slikovnice.I prve vježbe pisanja počinju u ranoj dobi.

Za usvajanje složene vještine kao što je pisanje, potrebne su određene sposobnosti: fina motorika šake, vizualna percepcija, koordinacija oko-ruka (okulomotorna koordinacija), te glasovna analiza i sinteza. Prije nego dijete uzme olovku u ruke i počne pisati slova prolazimo brojne aktivnosti – pjevamo brojalice, smišljamo rime, prepričavamo, crtamo, bojamo, tražimo razlike, precrtavamo zadane oblike, igramo se riječima i ispisujemo slova prstićima u pijesku - koje razvijaju sve spomenute vještine te potaknu dijete da samostalno počne pisati slova u dobi od 4,5 godine.

Umjetničke aktivnosti

Kroz likovne aktivnosti djeca razvijaju kreativnost i maštovitost. Susreću se  s različitim tehnikama i materijalima, vježbaju pravilno rukovanje različitim likovnim sredstvima, upoznaju boje, tonove, oblike, teksture… i vesele se svojim prvim kreativnim postignućima.

 

Glazbene aktivnosti uključuju pjevanje pjesmica uz ples i pokrete te sviranje i upoznavanje različitih instrumenata i zvukova. Kako bismo od malih nogu, kada sve vrlo brzo učimo, što bolje svladali vještinu pjevanja, u našem vrtiću imamo i pravi mali zbor. Vodi ga  educirana osoba koja nas uči pravilnom disanju, dinamici, ritmu i značenju znakova koje daje voditelj zbora. Također, slušamo različite skladbe i pokušavamo raspoznati koji instrumenti sudjeluju u njihovoj izvedbi.

 

Naši se mališani posebno vesele scenskim  aktivnostima koje im omogućavaju uživljavanje u razne uloge pri čemu djeca vježbaju dramatizaciju, ali i razvijaju samopouzdanje u svojim prvim nastupima pred publikom. Tako su vrtićke priredbe osmišljene kao igrokazi u kojima svako dijete ima svoju ulogu prilagođenu dobi i razvojnoj fazi djeteta.. Tijekom godine sve nesuglasice također rješavamo igrom uloga tj. učenjem kroz dramatizaciju, a vrlo rado gledamo i predstave koje su nam izvor inspiracije još nekoliko dana nakon. Dobri smo glumci i uvijek nestrpljivo iščekujemo početak priprema za naše priredbe (Božićna i završna priredba). Zajedno s djecom odabiremo prigodne pjesme, igrokaze, bajke, priče i ideje, a zatim slažemo priču. Podijelimo uloge i onda nam preostaje jedino vježbanje. Tekst brzo savladamo, a zatim gledamo jedni druge, uživljavamo se u svoje uloge, pratimo tko kada nastupa i tako nastaju naše prave male predstave.

Razvoj socio-emocionalnih vještina 

Socijalne vještine stječu se od najranijeg djetinjstva u obitelji i vrtiću.

U predškolskom razdoblju pred djetetom je razvojni zadatak uspostaviti odnose s drugom djecom, savladavati različite vještine, stjecati spoznaje, biti aktivno i izražavati svoju inicijativu. To je razdoblje kad im treba pomoći bolje razumjeti druge, njihova emocionalna stanja, želje, potrebe te ih podučiti kako reagirati u pojedinoj situaciji, kako se zauzeti za sebe ili kako najkvalitetnije rješavati međusobne nesuglasice. Cilj je razviti životne i socijalne vještine koje će djeci pomoći pri donošenju odluka, odabiru društveno prihvatljivih ponašanja i snalaženju u svakodnevnim situacijama.

U našem vrtiću provodimo mini radionice, gdje je svaka radionica jedna tema koju obrađujemo kroz igru, igre uloga, tematske priče i proučavanje situacije uz kritički osvrt. Teme mini radionica su raznolike: samopredstavljanje, slušanje, prepoznavanje i iskazivanje emocija, kontrola ljutnje, poštivanje pravila, suradnja i rješavanje problema. Kroz ove male radionice naši mališani kroz igru uče kako uspješno razvijati pozitivne odnose s okolinom.

 

I još...  Igra je najprirodniji i najznačajniji oblik aktivnosti djeteta; ona je uvjet sretnog djetinjstva. Kroz različite vrste igara (funkcionalna, konstruktivna, simbolička igra te igre s pravilima) naši maleni talenti  spoznaju sebe i svijet koji ih okružuje. Uz sve naše aktivnosti veliki značaj pridodajemo i slobodnoj/spontanoj igri u kojoj djeca izražavaju svoje osjećaje i zadovoljavaju svoje potrebe. Svaki član našeg tima (odgojitelji, stručni suradnici, treneri) je uvijek dostupan djeci kako bi ih usmjerili u situacijama u kojima sama ne nalaze rješenje, ali na način da im nikada ne ponudimo gotovo rješenje, nego potičemo njih same da donesu odluku i isprobaju različite načine u sigurnom okruženju.

Mala

škola

Učenjem kroz igru do samopouzdanja i veselja prema učenju! 

 

U dječjem vrtiću Maleni talenti djeca kroz svakodnevni vrtićki program savladavaju predčitačke i predpisačke vještine, a program Male škole organiziran je kao dodatna programska aktivnost kojoj se djeca posebno vesele.

U Maloj školi raznim igrama i zadacima, unaprijed osmišljenim po zadanim temama, pripremamo dijete za snalaženje u novim situacijama te potičemo dijete na suradnju i  usvajanje navika koje škola donosi.

Učenje i vježbanje kroz igru kod djeteta razvijaju preciznost, zapažanje, zaključivanje, samostalnost i samopouzdanje. Upravo je učenje kroz igru temelj i naše Male škole koja je prilagođena i različitim razvojnim fazama djece ovisno o dobi.

 

Cilj našeg programa Male škole je da djeca zavole učenje sadržaja koje će kasnije nastaviti učiti u školi, s posebnim naglaskom na to da djeca zavole čitanje i knjigu. Program Male škole kroz igru i zabavne aktivnosti djecu priprema da u školu krenu samopouzdani, pripremljeni i s veseljem prema učenju!

Mala škola I

 • globalno čitanje – čitanje osnovnih riječi vizualnom percepcijom (mala tiskana slova)

 • prepoznavanje i precrtavanje slova i brojeva

Mala škola II

 • izoštravanje vizualne percepcije i vježbe koncentracije

 • razvoj predčitačkih vještina - prepoznavanje i stvaranje rime, prepoznavanje prvog glasa u riječima, prepoznavanje zadnjeg glasa, pamćenje veze slovo-glas

 • čitanje osnovnog fonda riječi

 • pisanje slova, brojeva i jednostavnijih riječi

 • predmatematičke vježbe i zadaci

Predškola

 • samostalno čitanje jednostavnijih rečenica

 • samostalno pisanje prvih kratkih sastavaka

 • složenije predmatematičke vježbe i zadaci

 • prepričavanje s razumijevanjem

Pogledajte kako naši maleni talenti čitaju

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Pogledajte video o maloj školi

 
 

Program ranog

učenja engleskog jezika

Cilj programa je kontinuirano proširivanje fonda riječi s naglaskom na postepeno usvajanje u početnim mjesecima učenja te poticanje 

samoinicijativnog korištenja jezika u kasnijoj fazi učenja.

U vrtićkom razdoblju dijete je u optimalnoj dobi za početak učenja stranog jezika. Govorni aparat u razvoju je elastičan što omogućuje djeci da uspješnije od odraslih usvajaju fonetički sustav, ritam i intonaciju stranog jezika.

U dječjem vrtiću Maleni talenti engleski jezik integriran je u svakodnevne programske aktivnosti. Tijekom svih aktivnosti, bilo da se radi o istraživačkim, likovnim, dramskim aktivnostima ili slobodnoj igri, s djecom se razgovara na engleskom i hrvatskom jeziku, a sukladno dobi, udio engleskog jezika se konstantno povećava.

Temelj naše metodologije su male grupe do 10 djece što nam omogućuje kvalitetan i individualizirani pristup svakom djetetu, dok program provode odgojitelji certificirani za provođenje programa ranog učenja engleskog jezika.

U najmlađoj dobnoj skupini program engleskog jezika organiziran je na način da voditelji tematskim i strukturiranim aktivnostima na engleskom jeziku djecu upoznaju i potiču na razumijevanje i usvajanje osnovnog fonda engleskih riječi i fraza. Pri tome se koristi „Cookie and friends“ program bogat zanimljivim sadržajima namijenjenima upravo najmlađoj dobnoj skupini djece.

U srednjoj dobnoj skupini naših četverogodišnjaka voditelji proširenim tematskim aktivnostima te komunikacijom na engleskom jeziku potiču akumuliranje šireg fonda riječi te njegovo korištenje u svakodnevnim situacijama.

U starijoj dobnoj skupini voditelji s našim peto i šestogodišnjacima komuniciraju pretežito na engleskom jeziku tijekom cijelog njihovog boravka u vrtiću potičući ih na taj način da se i sama izražavaju korištenjem složenijih jezičnih formi.

Cilj nam je stvoriti kvalitetan temelj engleskog jezika koji će djetetu omogućiti jednostavnu integraciju u internacionalni osnovnoškolski program ili pak nastavak kontinuiranog učenja u hrvatskom osnovnoškolskom programu.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
učimo_slova_10
učimo_slova_10
press to zoom
obitelj 1
obitelj 1
press to zoom
U vrtiću14
U vrtiću14
press to zoom

Pogledajte video o engleskom programu

Sportski

program

Kroz zabavne sportske aktivnosti i vježbe do temelja za svestran i cjelovit psihofizički rast i razvoj 

 

Kako je kretanje jedna od osnovnih pretpostavki za održavanje pravilne ravnoteže organizma i razine zdravlja s posebnim naglaskom na razdoblje predškolstva, u našem smo dječjem vrtiću osmislili sportski program s kvalitetno planiranim i programiranim kineziološkim aktivnostima koje se tijekom čitave godine provode u dvorani i bazenu.

 

Osnovni cilj programa je poticanje cjelokupnog psiho-fizičkog razvoja djeteta uključujući područja motoričkog, kognitivnog, socijalnog i emocionalnog razvoja te stjecanje zdravih navika življenja. Osim razvojnih ciljeva, već u predškolskoj dobi postavljamo i ostvarujemo i ciljeve vezane uz usvajanje i usavršavanje osnovnih kinezioloških znanja iz različitih individualnih i timskih sportova koja služe kao nužan temelj za moguće bavljenje sportom u budućnosti.

 

U skladu sa suvremenim teorijskim dostignućima u području odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, program poštuje dva temeljna principa:

 • Dijete se najbolje razvija kada aktivno sudjeluje u istraživanju i razumijevanju vlastite okoline.

 • Program se temelji na poznavanju specifičnih razvojnih faza djeteta uz maksimalno poštivanje individualnih razlika. Aktivnosti ponuđene programom zasnovane su dakle na „dječjim interesima, spoznajnoj razini, socijalno – emocionalnoj zrelosti i stupnju motoričkog razvoja.“

Dodatnu vrijednost programu čine satovi u posebno dizajniranom, opremljenom i grijanom bazenu, prilagođenom djeci predškolske dobi. Plivanje je optimalna tjelesna aktivnost za dijete već od najranije životne dobi. Voda i aktivnosti u vodi pozitivno utječu na tjelesni, ali i na psihički, socijalni i emotivni razvoj djeteta. U vodi je dijete u mogućnosti na puno bolji način nego na zemlji osvijestiti vlastito tijelo i pokrete zbog čega već od najranije dobi osjeća neovisnost. Kretanje kroz vodu izvrsno utječe na koordinaciju i ravnotežu, dok otpor vode na goloj koži stimulira živce na periferiji što utječe na regulaciju mišićnog tonusa i djetetovo opuštanje. Raznolike vesele i poticajne aktivnosti koje nudi program u vodi, uz svakodnevno napredovanje djeteta, utjecat će na njegovo samopouzdanje i stvaranje pozitivne slike o sebi. Cilj programa u bazenu je maksimalna prilagodba djeteta na vodeni medij te oslobađanje od bilo kakvog potencijalnog ili postojećeg straha od vode, ali i usvajanje i usavršavanje osnovnih i naprednih plivačkih znanja: plivačkih tehnika, skokova i okreta.

sport 3
sport 3
press to zoom
sport 1
sport 1
press to zoom
rolanje 3
rolanje 3
press to zoom
Sljeme 5
Sljeme 5
press to zoom
plivanje 2
plivanje 2
press to zoom
plivanje 5
plivanje 5
press to zoom
plivanje 16
plivanje 16
press to zoom
klizanje 3
klizanje 3
press to zoom
plivanje 1
plivanje 1
press to zoom

Pogledajte video o sportskom programu

Organizacija i trajanje

Sportski se program provodi tokom cijele školske godine u kombinaciji plivanja na bazenu i sportskog programa u dvorani. U danima kada je organizirano plivanje, umjesto sporta u dvorani provodi se pojačani glazbeno/plesni program pod vodstvom odgojitelja.

 • PLIVANJE - 2 x 60 min tjedno tokom cijele školske godine (10 mjeseci, cca 40 tjedana ili 80 sati)

 • DVORANA i VANJSKO IGRALIŠTE -  3 x 60 min tjedno tokom cijele školske godine (10 mjeseci, cca 40 tjedana ili 120 sati)

 

Programske teme i cjeline - raspored tokom godine

U sklopu sportskog programa u centru Kaptol, programske teme i cjeline ravnomjerno su raspoređene tokom cijele godine dok je u vrtiću na Slavujevcu zbog specifičnosti prostora - vanjsko igralište (trava i beton) te unutarnje dvorane (multifunkcionalna soba i dvorana namijenjena borilačkim sportovima i gimnastici), raspored programskih tema i cjelina modularan. U mjesecima kada se program provodi na vanjskom igralištu, usvajaju se i usavršavaju elementi tehnike i taktike timskih sportova s loptom, tenisa, badmintona i atletike, dok se u zimskim mjesecima, odnosno u mjesecima i danima kad se program provodi unutra, pretežno usvajaju elementi tehnike gimnastike i borilačkih sportova.

 

Sportski program s obzirom na dob

Sportski program za mlađu dobnu skupinu

Sportski program za vrtićku djecu mlađe dobne skupine namijenjen je djeci od 3 – 4 godine starosti. Program predviđa sudjelovanje djece u bazenskom i dvoranskom dijelu programa. Osnovni cilj programa za mlađu dobnu skupinu u dvorani je savladavanje osnovnih prirodnih kretnih struktura u njihovoj što efikasnijoj motoričkoj izvedbi. Djeca savladavaju i usvajaju pravilnu tehniku hodanja, trčanja, puzanja, provlačenja, penjanja i skakanja kroz njima prihvatljiv oblik situacijskog rada – igru. Cilj bazenskog dijela programa za mlađu dobnu skupinu je prilagodba djece na vodu i učenje osnovne tehnike plivanja koja im omogućuje samostalno kretanje kroz vodu. Program je koncipiran na način da prati i uvažava razvojne značajke djece u dobi od 3 do 4 godine.

 

Sportski program za srednju dobnu skupinu

Sportski program za vrtićku djecu srednje dobne skupine namijenjen je djeci od 4 – 5 godine starosti. Program je radom koncipiran isto kao i program za mlađu dobnu skupinu. Osnovni cilj programa za srednju dobnu skupinu u dvorani je naučiti djecu spretno i kontrolirano manipulirati različitim rekvizitima te naučiti djecu osnove tehnike individualnih sportova (tenis, badminton, borilački sportovi, sportska gimnastika i atletika). Cilj bazenskog dijela programa za srednju dobnu skupinu je usvajanje osnova plivačkih tehnika (kraul, prsno i leđno). Program je koncipiran na način da prati i uvažava razvojne značajke djece u dobi od 4 do 5 godina.

 

Sportski program za stariju dobnu skupinu

Sportski program za vrtićku djecu starije dobne skupine namijenjen je djeci od 5 – 7 godina starosti. Program je radom koncipiran isto kao i program za mlađu i srednju dobnu skupinu. Osnovni cilj programa za stariju dobnu skupinu u dvorani je daljnji razvoj motoričkih sposobnosti te upoznavanje djece s osnovnim tehnikama i pravilima momčadskih sportova (nogomet, košarka, rukomet, odbojka i hokej na travi – dvorani) te usavršavanju elemenata tehnike gimnastike, borilačkih sportova i gimnastike. Cilj bazenskog dijela programa za stariju dobnu skupinu je usavršavanje usvojenih plivačkih tehnika (kraul, prsno i leđno), učenje osnova tehnike dupin, učenje okreta kraul i prsne tehnike, razvoj izdržljivosti kod plivanja, razvoj koordinacije u vodi te učenje osnova tehnike kod vaterpola. Program je koncipiran na način da prati i uvažava razvojne značajke djece u dobi od 5 do 7 godina.

Razvoj životnih i socijalnih vještina koje će djeci pomoći pri donošenju odluka, odabiru društveno prihvatljivih ponašanja i snalaženju u svakodnevnim situacijama.

 

Trening socijalnih vještina

Socijalne vještine su sposobnosti prilagođivanja i pozitivnog ponašanja koje omogućavaju osobama da se uspješno nose sa zahtjevima i izazovima koje pred njih postavlja život svakoga dana (definicija WHO-a). Riječ je o naučenim oblicima ponašanja, uvježbanim sposobnostima koje se uče od najranijeg djetinjstva u obitelji i vrtiću; spontano, imitacijom, metodom pokušaja i pogrešaka, a kasnije se utvrđuju i mijenjaju kroz interakciju s različitim grupama.

Djetetovo ponašanje, emocionalno izražavanje i doživljavanje postepeno se mijenjaju pod utjecajem socijalnih odnosa. Prema socio-emocionalnom razvoju dijete u trećoj i četvrtoj godini života prepoznaje emocije kod sebe i drugih, u četvrtoj i petoj uspostavlja određenu samokontrolu, da bi u petoj i šestoj godini bilo spremno samostalno rješavati sukobe.

U predškolskom razdoblju pred djetetom je razvojni zadatak da uspostavi odnose s drugom djecom, da uči različite vještine, stječe spoznaje, bude aktivno i da izražava svoju inicijativu. Dijete uči, isprobava i u ovom razdoblju treba poticati djetetove interese, znatiželju i inicijativu, podržati njegove zamisli i ideje, jer mu je potrebno da dobije potvrdu i podršku i da se osjeća uspješno i sposobno. U ovom razdoblju mnoga djeca već imaju raznolike odnose s vršnjacima i vješta su u rješavanju mnogih socijalnih situacija i problema. Mnogo toga, međutim, tek trebaju naučiti. To je razdoblje kad djecu treba izložiti primjerenim stvarnim ili simboličkim modelima (u pričama, aktivnostima, lutkarskim predstavama i sl.) i pomoći im da bolje razumiju druge, njihova emocionalna stanja, želje, potrebe, te ih podučiti kako reagirati u pojedinoj situaciji, kako se zauzeti za sebe i kako rješavati međusobne probleme na društveno  prihvatljiv način.

Imajući u vidu sve navedeno kod djece predškolske dobi provodimo program Trening socio-emocionalnih vještina gdje djeca usvajaju i uče socijalne vještine, a zatim ih vježbaju i primjenjuju u „kontroliranim“ uvjetima.

 

Cilj je razviti životne i socijalne vještine koje će djeci pomoći pri donošenju odluka, odabiru društveno prihvatljivih ponašanja i snalaženju u svakodnevnim situacijama.

 • Svaka radionica je jedna tema koju obrađujemo kroz igru tematski vezanu uz radionicu, igre uloga, tematske priče i proučavanje situacije uz kritički osvrt.

 • Teme radionica: samopredstavljanje, slušanje, prepoznavanje i iskazivanje emocija, kontrola ljutnje, poštivanje pravila, suradnja i rješavanje problema.

„Mindfulness" za djecu

Program je nastao u suradnji stručne suradnice DV Maleni talenti Dorotee Ridl, mag.pead.soc. i doc.dr.sc.Josipe Mihić profesorice Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i voditeljice izbornog kolegija 1.semestra diplomskog studija socijalne pedagogije -  Mindfulness.

Cilj ovog višetjednog programa je unaprijediti kvalitetu fokusa, pažnje, svijesti o tijelu, vještine nošenja sa stresom kao i pojedine socijalno-emocionalne vještine djece predškolske dobi. Program se provodi grupno u prostoru vrtića, dva puta tjedno u jutarnjim terminima u trajanju od 30 minuta, tijekom mjeseca svibnja. Ukupno sadrži 10 interaktivnih radionica.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom