>> na početnu stranicu


PRAVILNIK POSTUPANJA U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE BOLEŠĆU COVID - 19

Prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covidom-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29.04.2020.

 

Odbor za prevenciju i nadzor:

Danijela Vujnović, ravnateljica

Dorotea Ridl, stručni suradnik

Martina Penev, zdravstveni voditelj

Tamara Skala, osnivač DV

 

Odgovorna osoba za nadzor provođenja preventivnih mjera: Dorotea Ridl

 

Pravilnik stupa na snagu 1.9.2020. te zamjenjuje Pravilnik od 11.5.2020. Obveza Odbora je sa Protokolom upoznati sve zaposlenike i roditelje.

Sadržaj:

1. Temeljne odredbe

2. Protokol za zaposlenike – prevencija zaraze virusom COVID-19

 • Obveze zaposlenika

 • Higijena i dezinfekcija

 • Edukacija djece

3. Protokol za roditelje – prevencija zaraze virusom COVID-19

4. Protokol za slučaj zaraze virusom COVID-19 u okviru zaposlenika/djece u dječjem vrtiću

1. TEMELJNE ODREDBE

U svim objektima važno je provoditi i poštovati opće mjere sprečavanja i širenja zaraze.

1. Fizičko udaljavanje (distanciranje) primjenjuje se u mjeri u kojoj je to maksimalno moguće s obzirom na specifičnosti i potrebe djece u predškolskoj dobi.

2. Higijena ruku

 • Odgojitelji djecu potiču i navikavaju na rutinu redovitog pranja ruku tekućom vodom i sapunom.

 • Ruke se peru:

  • Prilikom ulaska u dječji vrtić (prije ulaska u svoju skupinu);

  • Prije i nakon pripreme hrane / jela;

  • Nakon korištenja toaleta;

  • Nakon dolaska izvana;

  • Nakon čišćenja nosa;

  • Kada god ruke izgledaju prljavo.

 • Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke se suše papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji dijete nakon upotrebe baca u koš za otpatke s poklopcem.

 • Prilikom organiziranog pranja ruku cijele grupe, različite grupe peru ruke u različito vrijeme, kako bi se izbjegao međusobni kontakt između grupa.

 • NAPUTAK ZA PRAVILNO PRANJE RUKU https://www.hzjz.hr/wp- content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

3. Dezinfekcija ruku: djeca predškolske dobi ne koriste dezinficijense

4. Organizacija rada s djecom:

 • Svaka odgojna skupina boravi u zasebnoj prostoriji

 • Svaka odgojna skupina ima svoje svoje odgojitelje i svog trenera raspoređene u

  tu skupinu. U svakom objektu imamo 4 grupe, koje čine 2 odgojne skupine. Svaka grupa ima svog odgojitelja, odnosno, svaka skupina ima po 2 odgojitelja i 1 trenera.

 • Iznimno, u slučaju da drugi zaposlenik ulazi u odgojnu skupinu, ima na licu masku, drži propisanu distancu od 2 metra te se zadržava što je kraće moguće.

 • Vanjski suradnici (njemački jezik, robotika i sl.) moraju držati propisanu disancu

  te imati masku na licu za vrijeme rada s djecom.

 • Spremačica:

  1. Na početku ili kraju radnog vremena vrši kompletno čišćenje i dezinfekciju prostorija sukladno protokolu (Upute za čišćenje i dezinfekciju prostora BEZ OBOLJELIH OD COVID-19 https://bit.ly/2VLkkt3 te u SLUČAJU OBOLJELIH OD COVID-19 https://bit.ly/3d1WmiS, a nakon svakog korištenja čisti zajedničke prostorije.

  2. Prostorije se čiste isključivo kada djeca nisu u njima, pri čemu spremačica ima masku i zaštitne rukavice.

 • Zajedničke prostorije:

  1. Rad u objektu organizira se na način da djeca iz različitih odgojnih

   skupina u različito vrijeme koriste zajedničke prostorije (garderoba,

   hodnici...), te koriste različiti toalet.

  2. Boravak u zajedničkim prostorijama se skraćuje na nužno vrijeme.

  3. Zajedničke prostorije se čiste i dezinficiraju nakon svakog korištenja.

 • Serviranje jela:

  1. Jelo se servira u prostoriji boravka odgojne skupine.

  2. Domačica priprema jelo i posuđe i donosi pred prostoriju boravka djece,

   gdje jelo i posuđe preuzima odgojitelj. Odgojitelj djeci stavlja jelo u tanjur.

  3. Djeca piju iz čaša sa svojim imenom. Po završetku vrtićkog dana, čaše se

   peru i dezinficiraju za sljedeći dan.

 • Prilikom provođenja kraćih programa (gimnastika, njemački jezik, robotika....)

  djeca iz različitih odgojnih skupina se ne miješaju.

 • Boravak na zraku:

  1. Programi se što je moguće više provode na otvorenom.

  2. Pri tome se koristi didaktika koja se može ručno dezinficirati ili baciti nakon upotrebe (jednokratno).

  3. Odgojitelji prilikom boravka na zraku koriste osobnu obuću. U slučaju nepredviđene potrebe ulaska u prostor, obavezni su staviti jednokratne navlake koje nakon upotrebe bacaju u koš za smeće.

  4. Do opoziva mjera strogo se zabranjuje korištenje pješčanika u vrijeme boravka na zraku.

 • U planiranju odgojno-obrazovnih sadržaja i ponude didaktike prednost se daje igračkama koje se lako dezinficiraju. Zabranjeno je korištenje rastresitih materijala kao što su kinetički pijesak, glina, kukuruz, riža te igračaka koje se ne mogu oprati.

 • Sport se, kada je god to moguće, provodi na otvorenom. Trener obvezno nosi masku/vizir.

 • Krevetići za dnevni odmor djece i stolovi za jelo se razmiču na način da su što udaljeniji – od 1,5 – 2 metra.

 • Izbjegava se ulazak drugih osoba (čišćenje, popravci, donošenje hrane) dok su djeca u prostoriji. Isto se odnosi na roditelje, s iznimkom perioda adaptacije, koji se skraćuje na najkraće moguće vrijeme.

 • Putovanje organiziranim prijevozom:

  1. Ne miješaju se djeca iz različitnih odgojnih skupina

  2. Osoba u pratnji obvezno ima masku, a nije odgojitelj/trener dodijeljen toj odgojnog skupini, strogo se drži propisane distance.

 • Za vrijeme trajanja epidemioloških mjera prostore dječjeg vrtića neće koristiti djeca koja nisu upisana u vrtić, u poslijepodnevnim programima.

 

2. PROTOKOL ZA ZAPOSLENIKE – PREVENCIJA

Vrtić vodi evidenciju ulazaka/izlazaka svih osoba u/iz vrtića – zaposlenici/ roditelji /djeca/ostali). Osobe koje nisu zaposlenici prilikom ulaska dezinficiraju ruke, nose masku i stavljaju navlake za cipele.

Obveze zaposlenika

 1. Zaposlenici ulaze u objekt po utvrđenom rasporedu ulaska u objekt.

 2. Odjeća i obuća zaposlenika:

  • Svaki zaposlenik treba svaki dan imati čistu majicu za rad.

  • Radna odjeća svakog zaposlenika nalazi se u garderobi koja mora biti potpuno

   čista i oslobođena nepotrebnih stvari i odjeće.

  • Osobna odjeća u kojoj se dolazi na posao mora se skinuti i odložiti u garderobu.

  • Nakon toga oblači se čista odjeća spremljena za taj dan te se oblaće papuče za

   vrtić koje se prije oblačenja moraju poprskati sredstvom za dezinfekciju.

  • Cipele se moraju poprskati sredstvom za dezinfekciju prije nego ih se odloži na za

   to predviđenu policu.

  • Radna odjeća i obuća ne smije se međusobno mijenjati unutar tima.

 3. Svi zaposleni obavezno moraju odmah po ulasku u vrtić dezinficirati vlastite mobitele.

 4. Ruke se moraju prilikom ulaska u vrtić te za vrijeme radnog vremena redovito prati ili

  dezinficirati sredstvom za dezinfekciju.

 5. Zaposlenici će imati jednokratne maske ili vizire u sljedećim situacijama:

  • Ako dijete razvije znakove bolesti tijekom boravka u vrtiću;

  • Kod potrebe za intimnom njegom djeteta;

  • Prilikom komunikacije s drugim zaposlenicima, roditeljima i drugim eventualnim

   posjetiteljima vrtića (dostava hrane i sl.);

  • Prilikom korištenja zajedničkih prostorija;

  • Prilikom boravka u drugoj odgojnoj skupini djece;

  • Ako imaju kroničnu bolest koja može dovesti do težeg oblika bolesti COVID-19.

 1. Maska

 2. Nakon završetka radnog vremena maska se baca u smeće (zatvorena kanta), a radna

se mora nositi na ispravan način, tako da pokriva usta i nos.

odjeća se sprema u vrećicu i nosi kući na pranje.

 1. Djeca predškolske dobi ne nose zaštitne maske.

 2. Jednokratne rukavice koriste se prilikom presvlačenja djece.

 3. Preporuka svim zaposlenicima - učestalo prati ruke sapunom i toplom vodom sebi, ali i

  djeci.

 4. Zaposlenici koji nisu u neposrednom procesu rada ne mogu se kretati kroz prostor nakon

  završetka radnog vremena.

 5. Dnevno mjerenje temperature:

5

DJEČJI VRTIĆ MALENI TALENTI
PRAVILNIK POSTUPANJA U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE BOLEŠĆU COVID - 19

 1. Svi zaposlenici obvezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se telefonom javljaju ravnatelju i izabranom lijećniku obiteljske medicine.

 2. Prilikom dolaska i odlaska na posao mjeri se temperatura zaposleniku beskontaktnim termometrom te se rezultat mjerenja upisuje u predviđeni zapisnik. Ujedno se utvrđuje ima li zaposlenik respiratornih simptoma ili ima druge znakove zaraznih bolesti. Kod osobe s povišenom temperaturom izmjerenom beskontaktnim termometrom (37,3*C i veća, ovisno o specifikaciji toplomjera), temperatura se mjeri i klasičnim termometrom, te se, u slučaju povišene temperature, zaposlenik upućuju liječniku (obiteljske medicine ili ugovornom partneru medicine rada)

13. U knjigu zapisnika zapisuju se:

 1. Rezultati mjerenja temperature zaposlenika,

 2. Evidencija eventualnog postojanja respiratornih simptoma.

Higijena i dezinfekcija

U uvjetima opasnosti zaraze COVID-19, pojačano će se provoditi sljedeće mjere:

 1. Maksimalno zračenje prostora kada god je to moguće, s posebnim naglaskom na provjetravanje u dijelovima dana kada djeca nisu u prostoru. Tijekom dana prozori se drže otvorenima, kada to vrijeme omogućava, pazeći na propuh. (odgojitelji)

 2. U periodu dolaska/odlaska djece dezinficiraju se garderobne prostorije svakih sat vremena, odnosno, nakon svakog korištenja odgojne skupine. (spremačica)

 3. Obvezno pranje stolova i radnih površina vodom i deterdžentom za odmašćivanje te predviđenim (predviđeno protokolom higijene) dezinfekcijskim sredstvom više puta tijekom dana te obavezno prije pripreme i serviranja obroka (odgojitelji).

 4. Nakon što djeca napuste prostor (u vrijeme boravka na zraku)

  1. Peru se podovi mješavinom vode, sredstva za čišćenje podova i dezinfekcijskog

   sredstva (spremačica).

  2. Čiste se stolovi, stolice, sanitarni čvorovi, garderobe, kvake i vrata te staklene

   površine koje su u doticaju s rukama djece, tipkovnice, konzole, slavine, tipke

6

DJEČJI VRTIĆ MALENI TALENTI
PRAVILNIK POSTUPANJA U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE BOLEŠĆU COVID - 19

vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima.

(spremačica)

 1. Priprema prostora za spavanje:

  1. Dezinficirati podove na protokolom utvrđeni način. (spremačica, dok je grupa izvan prostorije)

  2. Krevetiće razmaknuti na propisanu udaljenost od 1,5 metar. (odgojitelj)

  3. Posteljinu koristiti maksimalno 5 dana nakon čega ju je potrebno zamijeniti. U

   situacijama koje to traže (specificirati), posteljina se može mijenjati i češće.

   (spremačica)

  4. Obavezno dezinficirati krevete prije stavljanja nove posteljine. (spremačica)

  5. Posteljinu uvijek preklapati prije slaganja krevetića jednog na drugi.

   (odgojitelj/spremačica)

 2. Prostor kuhinje:

  1. Ulazak u kuhinju dopušten je isključivo domačici i zaposlenicima na poslovima

   održavanja higijene koji imaju radnu obavezu održavanja kuhinje. (spremačica)

  2. Zaposlenica u kuhinji (domačica) ima obvezu preuzimanja hrane na vratima

   gospodarskog ulaza. Osobama koje distribuiraju (donose) hranu i namirnice nije

   dozvoljen ulazak u kuhinju.

  3. Zaposlenica u kuhinji:

   1. dezinficira svaki artikl koji ulazi kroz gospodarski ulaz, a prije odlaganja u skladište.

   2. Briše dezinfekcijskom otopinom sve posude koje dostavlja CATERING kako bi se izbjegla moguća kontaminacija tijekom transporta te obrok posluživao na higijenski ispravan način.

   3. Provodi ostale poslove vezane uz kuhinju i njeno održavanje prema naputcima higijensko-epidemiološke službe.

 3. Na kraju dana pregledavaju se i dezinficiraju korištene igračke u vrtićkim skupinama te provode redovne mjere čišćenja, provjetravanja i dezinfekcije prostora. (spremačica)

Edukacija djece

Pozitivan ishod ove epidemiološke situacije može biti navikavanje djece na zdrave higijenske navike! Na pozitivan način, uz puno motivacije i pozitivnog poticanja, djecu ćemo svakodnevno

7

DJEČJI VRTIĆ MALENI TALENTI
PRAVILNIK POSTUPANJA U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE BOLEŠĆU COVID - 19

učiti higijenskim aktivnostima koje će im kao zdrava navika ostati za cijeli život Poticani na pozitivan način, upravo djeca su nam glavni saveznici u prevenciji!

 1. Dodirivanje lica – djecu ćemo učiti i podsjećati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice te da ne stavljaju ruke i predemete u usta.

 2. Kihanje i kašljanje – djecu ćemo poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba baciti u koš za smeće s poklopcem te oprati ruke. Prilikom kašljanja i kihanja ćemo ih učiti da okrenu lice od drugih osoba te ne diraju lice.

 3. Pribor za jelo – djecu ćemo učiti da ne dijele čaše, šalice, posuđe i pribor za jelo s drugom djecom.

Protokolarnih preporuka dužni su se pridržavati svi zaposlenici vrtića.

Molimo zaposlenike za potpuno pridržavanje svih navedenih mjera, kako bi zajedničkim snagama i vlastitom odgovornošću spriječili mogućnost pojave zaraze zbog naših propusta!

Za svaki objekt vrtića imenuje se odgovorna osoba za nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika. Odgovorna osoba:

 1. Nadzire provođenje preventivnih mjera od strane svih sudionika procesa.

 2. Svakodnevno ispunjava zapisnik o nadzoru.

 3. U slučaju odstupanja vodi brigu o hitnom usklađivanju s Pravilnikom te o odstupanju

  obavještava ravnateljicu.

 4. U slučaju da se dogodi slučaju zaraze Covidom-19 u okviru vrtića, provođenje potrebnih

  mjera preuzima ravnateljica.

 5. Kršenje provođenja ovog Pravilnika smatra se grubim kršenjem Ugovora o radu te se za

  prvo kršenje izriče pismena opomena, a za sljedeće postupa sukladno Zakonu o radu.

____________________________________________________________________________

8

DJEČJI VRTIĆ MALENI TALENTI
PRAVILNIK POSTUPANJA U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE BOLEŠĆU COVID - 19

III PROTOKOL ZA RODITELJE - PREVENCIJA
A. PROTOKOL POSTUPANJA PRILIKOM DOVOĐENJA DJETETA U VRTIĆ

 1. Roditelj u vrtić smije dovesti samo u potpunosti zdravo dijete.

 2. Roditelji su dužni izmjeriti temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u vrtić.

 3. Preporuka je kod kuće voditi bilježnicu u koju se upisuju rezultati mjerenja.

 4. Nije dozvoljeno dovoditi dijete u vrtić ukoliko:

  • dijete ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje);

  • je djetetu izrečena mjera samoizolacije;

  • roditelji imaju saznanja da je dijete zaraženo s COVID-19.

 5. Roditelji ne smiju dolaziti u vrtić u pratnji djeteta ukoliko:

  • imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje);

  • ako im je izrečena mjera samoizolacije ili

  • ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19.

 6. Prvi dan dolaska djeteta u vrtić roditelj je obvezan najaviti dijete.

  • Najava se vrši na mail malenitalenti@educarena.com ili na kontakt broj 098823988, kako bi se organizirao ukupan proces rada prema broju prijavljene djece.

  • Ako roditelj planira dovoditi dijete u kontinuitetu, nema potrebe daljnje najave.

 7. Ako dijete ne dođe u vrtić 1 i više dana, roditelj ima obvezu prijaviti odsustvo djeteta u

  navedenim danima. Roditelj ima obvezu navesti razlog odsustva kako ne bi dolazilo do

  nesporazuma vezanog uz povratak i liječničke potvrde.

 8. Ponovni povratak djeteta u vrtić moguć je uz novu prijavu, na isti način i pod istim uvjetima

  kao i prvi put.

 9. Ako je dijete bilo odsutno zbog zdravstvenih razloga obavezna je dostava zdravstvene

  potvrda nadležnog pedijatra. U vrtić ne može ući niti jedno dijete čiji roditelj nije dostavilo liječničku potvrdu nakon izostanka djeteta zbog bolesti.

9

DJEČJI VRTIĆ MALENI TALENTI
PRAVILNIK POSTUPANJA U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE BOLEŠĆU COVID - 19

B. PROTOKOLULASKAUPROSTORVRTIĆA(GARDEROBA)

 1. Roditelj treba odvojiti dovoljno vremena kako bi, pri dolasku u vrtić pričekao predaju djece po načelu jedan po jedan. Roditelj zvoni i predaje dijete na ulaznim vratima te odgojitelj preuzima dijete i presvlači ga, pere ruke vodom i sapunom i upućuje u sobu.

 2. Pripremu djeteta (oblačenje papučica i odlaganje robe u garderobi) preuzima odgojitelj.

 3. Roditelj pri dolasku s djetetom ili pri preuzimanju ne može očekivati dulju komunikaciju

  na vratima vezanu uz dijete. Sve informacije može dobiti putem telefona.

 4. Važne informacije vezane uz dijete možete:

  • ☺  Prije dolaska /nakon boravka djeteta u vrtić proslijediti na kontakt telefona odgojitelja, odgovor ćete dobiti vrlo brzo.

  • ☺  U određenim slučajevima koji zahtijevaju duži razgovor, možete istim putem zatražiti da vas određena odgojiteljica nazove na mobitel (što će odgojiteljica učiniti u najkraćem mogućem roku).

 5. Prilikom odlaska roditelj preuzima dijete na izlazu iz vrtića (odgojitelj predaje obućeno dijete te djetetove stvari).

 6. Ako nakon povratka djeteta iz vrtića dođe do nagle promjene zdravstvenog statusa djeteta, molimo odmah kontaktirati nadležnog pedijatra i javiti ravnateljici na e-mail malenitalenti@educarena.com.

Važno!

Vrtić, u cilju sigurnosti i prevencije, zadržva pravo izmjeriti temperaturu djetetu u svakom trenutku kada odgojitelj procijeni da postoji bilo kakva sumnja na povišenu temperaturu.

Molimo roditelje za potpuno pridržavanje svih navedenih mjera, kako bi zajedničkim snagama i vlastitom odgovornošću spriječili mogućnost pojave zaraze zbog naših propusta. Toliko trebamo i možemo učiniti zajedno.

____________________________________________________________________________

10

DJEČJI VRTIĆ MALENI TALENTI
PRAVILNIK POSTUPANJA U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE BOLEŠĆU COVID - 19

III PROTOKOL ZA SLUČAJ SUMNJE NA INFEKCIJU ILI INFEKCIJE S VIRUSOM COVID-19

Sumnja na COVID-19

Znakovi koji upućuju na moguću zarazu COVID-19:

 • -  Povišena tjelesna temperatura (pod pazuhom > 37,2)

 • -  Simptomi respiratorne bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja

 • -  Poremećaj osjeta njuha i okusa

 • -  Gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje i bol u trbuhu)
  Djeca sa znakovima bilo koje zarazne bolesti ne dolaze u ustanovu!

 1. Ako je nakon povratka djeteta/zaposlenika iz vrtića došlo do promjene zdravstvenog statusa, molimo:

  1. odmah kontaktirati nadležnog pedijatra/liječnika opće medicine i javiti ravnateljici na mail malenitalenti@educarena.com.

  2. Liječnik odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji.

 2. U slučaju promjene zdravstvenog statusa djeteta/zaposlenika tijekom boravka u vrtiću:

  1. roditelj se obvezuje brzo reagirati te u roku od 45-60 minuta preuzeti dijete. Do tog trenutka dijete će biti izolirano od ostataka djece i biti će pod nadzorom.

  2. Oboljeli zaposlenik odmah napušta vrtić.

 3. U slučaju da je dijete/zaposlenik upućen na testiranje, za vrijeme čekanja na rezultate vrtić

  nastavlja s redovnim radom, uz pojačani nadzor, što znači:

  1. Pojačanu dezinfekciju prostora i opreme u kojima je boravilo dijete/zaposlenik

  2. Zaposlenici, djeca i roditelji koji su bili u kontaktu s testiranom osobom mole se da ne

   dođu u vrtić dok testirana osoba ne dobije rezultate.

 4. Svaku potvrđenu infekciju COVIDOM-19 zaposlenici/roditelji imaju obveznu žurno javiti ravnatelju ustanove.

 5. U slučaju da je djetetu/zaposleniku potvrdena infekcija COVIDOM-19:

  1. ravnatelj obavještava nadležnog epidemiologa.

  2. Ravnatelj u najkraćem mogućem roku utvrđuje i popisuje sve kontakte

   djeteta/zaposlenika u okviru vrtića. (ovo sam ja dodala)

11

6. 7.

DJEČJI VRTIĆ MALENI TALENTI
PRAVILNIK POSTUPANJA U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE BOLEŠĆU COVID - 19

c. Vrši se detaljna dezinfekija prostora i opreme sukladno naptuku HZJZ-a za dezinfekciju u slučaju infekcije virusom COVID-19.

 1. Ravnatelj obavještava roditelje djece u skupini u kojoj je bilo dijete/zaposlenik o odlukama epidemiološke službe.

 2. Po izvršenoj dezinfekciji i utvrđivanju kontakata vrtić će nastaviti s redovnim radom čim dobije odobrenje epidemiologa, odnosno, u slučaju odluke epidemiologa, osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa zaraženim djetetom/zaposlenikom biti će upućeni u samoizolaciju.

 3. U slučaju da odgojna skupina nastavlja s redovnim radom, a odgojitelj je u samoizolaciji, ravnatelj treba pronaći zamjenu

 4. U slučaju da cijela grupa ide u samoizolaciju, vrtić će organizirati Vrtić na daljinu (on-line program).

Dijete / zaposlenik s potvrđenim COVID-19 vraća se u vrtić po odobrenju epidemiologa. Dijete / zaposlenik sa izrečenom mjerom samoizolacije vraća se u vrtić:

 1. Po isteku propisane samoizlolacije

 2. Ranije, u slučaju negativnog nalaza testa na COVID-19, uz odobrenje

  liječnika/epidemiologa.

Dječji vrtić Maleni talenti Zagreb, 1.9.2020.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf

12

Članak 13.

Ravnatelj Vrtića donosi odluku o osobama zaduženim za obradu i zaštitu osobnih podataka iz čl. 11. ovog Pravilnika.

 

VI. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 14.

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.

Članak 15.

Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne su poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe,  

Članak 16.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči, a stupa na snagu 25. svibnja 2018.

 

RAVNATELJ

Danijela Vujnović

 

 ------------

 

Obrazac evidencije aktivnosti obrade

 

EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Voditelj obrade osobnih podataka:

Dječji vrtić „Maleni talenti“

adresa vrtića:  Nova Ves 11                                                              

sjedište vrtića:  Nova Ves 11, Slavujevac 18

broj telefona:               098823988                                          

e-mail: malenitalenti@educarena.com

 

Predstavnik vrtića:

Ravnateljica  Danijela Vujnović

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Danijela Vujnović

 

Svrha obrade (opis):                         

obrade osobnih podataka o djeci polaznicima vrtića

 

svrha obrade određena je: 

 • zakonom,

 • za potrebe izvršenja ugovora o pružanju usluga Vrtića

 • od strane voditelja obrade uz privolu ispitanika

 

Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka:

pisana privola ispitanika dana prilikom podnošenja zahtjeva za upis djeteta u vrtić

 

Kategorija ispitanika: i vrste podataka

Djeca – korisnici usluga Vrtića

 

Vrste podataka:

 1. ime i prezime

            2. datum i mjesto rođenja

            3. adresa stanovanja

            4. narodnost

            5.dravljanstvo

            6.OIB

            7.naziv odgojne skupine koju dijete pohađa

            8.program koji dijete pohađa

            9. ime i prezime roditelja

            10.adrese stanovanja roditelja

            11.zanimanje roditelja

            12.kontakt brojevi i email roditelja

 

Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni: 

Osnivač – fizička osoba Tamara Skala

 

Predviđeni rokovi za brisanje osobnih podataka: 5 godina od dana ispisa djeteta iz Vrtića.

 

Opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka:

Podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

RAVNATELJ/ICA

Danijela Vujnović

>> na početnu stranicu